Blanka Němcová

Ateliér 28

Svou novou životní cestu jsem nahmatala skrz doteky keramické hlíny na podzim roku 2017. Ta se pro mě stala klíčem k vnitřní paměti a vlastní podstatě. Od tohoto momentu tvořím pomalým meditativním tempem nádoby, které jako by samy pod mýma rukama nabíraly na životě. Objekty-ovoidy, otevřené tvary, misky a mísy, zrozené z jediného bodu, promlouvají o tématech velkých, jako svět sám, o jádru bytí, o oblém zrození. O pohybu v krajině a energii se vzpínat k nebi s odhodlaností stromů. Hovoří o přírodě a zároveň jsou přírodou, kalichem květiny, zábleskem na povrchu kamene, houbou, zemí. S objektem, se kterým pracuji, strávím různé množství času v dotykovém dialogu. Nahmatáváme se navzájem, uvnitř mých dlaní. Jde o kontakt naprosto ryzí. Prvotní. Intuitivní. Vznikne tak dílo, které pochází ze mě samotné, a zároveň žije vně. Dialog končí, když to určí objekt i autor. Vzniká tak zhmotněné tajemství, které ožívá a promlouvá při kontaktu s divákem. Zvolila jsem si výpal v otevřeném ohni pod širým nebem, kdy pokaždé odevzdám objekt do rukou ohně… Každý z objektů je současně originál i výsledek náhody. V době coronavirového života, v odmlčce, jsem začala pracovat na nové tvůrčí řadě užitného nádobí. Tyto mísy, misky, talíře již vypaluji v nové peci v Ateliéru 28 v Levíně v Českém středohoří, které si mě po téměř 40 letech přitáhlo zpět blíže k mému rodišti, a to jsou Teplice. Má keramická tvorba se tak rozkročila mezi Prahu a Levín.

Galerie

Kontakt

Adresa: Levín čp. 28
E-mail: blankanemcovart@gmail.com
Web: www.blankanemcovaceramics.com/

Odběr novinek